«

»

Lut
12
2018

Zebranie Sprawozdawczo – Organizacyjne

Dnia 16.02.2018 ( piątek), o godz. 17:45 w sali lekcyjnej nr 4, obok małej sali gimnastycznej LO, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków klubu.

W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, ustala się drugi termin zebrania w dniu 16.02.2018 godz. 18:00

Tematem zebrania będzie sprawozdanie za rok 2017 oraz organizacja pracy klubu na rok 2018.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.